Технологія суднобудування
Установка труб Установка трубВиготовлення дротових шаблонів. Гнучка труб: Гибку труб можна виконувати в холодному стані й з нагріванням. Холодну гибку труб виконують, головним чином,...
Контактні дані Москва, Зелений просп., 60/35
Телефон: +7 (495) 930 10 55
Факс: +7 (495) 931 43 13
Монтаж суднових двигунів Монтаж суднових двигунівВізирна труба складається із зорової труби кілець, що центрують, і кутової призми, що дозволяє спостерігати сітку мішені під кутом° 90 до осі труби. Для захисту оптичних деталей від ушкоджень труба укладена в спеціальну...
Гнучка корпусних деталей Гнучка корпусних деталейТехнологія гнучкі корпусних деталей. Всі гнуті листові деталі по характері кривизни, що визначає технологію їхньої обробки, можуть бути розбиті на наступні групи: одинарної кривизни (циліндричної, конічної й хвилеподібної...
Монтаж суднових валопроводов Монтаж суднових валопроводовПеред центруванням валопровода розраховують середнє конструктивне навантаження на підшипники, що допускаються додаткові навантаження на підшипники проміжного валопровода, носову опору дейдвуда й кормового підшипника двигуна...
Плазовые роботи Плазовые роботиПлазовые роботи: Розбивка корпуса судна на плазі. Конструкторські бюро креслення корпусів судів виконують звичайно в масштабі 1:25, 1:50 або 1 : 100. При виготовленні деталей і конструкцій корпуса по таких кресленнях неминучі масштабні...
Розробка проекту судна
Конструкторська підготовка. У період конструкторської підготовки виробництва розробляють проект судна. Розробку проекту, як правило, проводять у чотири етапи: технічна пропозиція, ескізний проект, технічний проект, робочий проект.

Технічна пропозиція містить: схеми загального розташування судна, розташування механізмів у машинному відділенні, розташування спеціальних пристроїв і експлуатаційно-економічний розрахунок. Ескізний проект містить креслення загального розташування судна, теоретичне креслення, конструктивний мідель-шпангоут, розрахунки вагового навантаження й ін.

Розробка проекту суднаТехнічний проект містить: договірну документацію - креслення загального розташування судна, специфікації по загальсудновій, корпусній і механічній частині, системам, електроустаткуванню, а також опису інвентарного постачання, меблів і встаткування приміщень, спец інструмента, запчастин і ін; проектну документацію - креслення по загальсудновій і корпусній частині (теоретичне й конструктивне креслення корпуса, мидель шпангоут, растяжку зовнішнього обшивання й ін.).

Креслення по механічній частині (установка головних двигунів і, схеми трубопроводів і ін.), креслення загальсуднових систем, креслення електроустаткування (схеми розподілу електроенергії, головних розподільних щитів, зв'язку й ін.), розрахунки міцності, по теорії корабля, вагового навантаження й ін; замовлену документацію - відомості замовлення механічного встаткування, электра й радіоустаткування, виробів суднових пристроїв, арматури, підшипників, меблів і ін.

Робочий проект містять: робітники креслення й вся технологічна документація, обсяг якого встановлює завод-будівельник залежно від ступеня підготовленості виробництва, від типу й размерений судна, розміру серії та ін. До складу робочого проекту входять розроблювальні знову, а також типові, знеособлені й нормалізовані креслення.

При конструкторській підготовці виробництва здійснюється уніфікація встаткування й матеріалів, вирішуються питання про технологічність конструкцій і ремонтопридатності судна, обґрунтовується метод його будівлі й виробляється розбивка корпуса на секції.

Уніфікація, тобто приведення до однаковості встаткування й матеріалів, передбачає економічно обґрунтоване й технічно можливе скорочення кількості типорозмірів суднових механізмів, устаткування, виробів і матеріалів, застосовуваних при будівлі різних типів судів внутрішнього плавання. Уніфікацію матеріалів для будівлі судів починають ще на стадії розробки технічного проекту, коли становлять обмежувальний перелік матеріалів

При цьому роблять усередині проектну уніфікацію, що передбачає обмеження марок і сортаменту аркушів, профілів, труб, кріпильних виробів, що йдуть на будівлю знову проектованого судна, і меж проектну уніфікацію, що передбачає застосування єдиних марок і сортаменту зазначених матеріалів для різних проектів судів, що будуються на одному заводі. Технологічність конструкцій передбачає можливість здійснення найбільш прогресивних методів і прийомів виготовлення окремих деталей і їхнього складання. Тому на другому й третьому етапах проектування перевіряють розроблювальні робочі креслення на технологічність.
   
Copyright (c) 2009