Технологія суднобудування
Установка труб Установка трубВиготовлення дротових шаблонів. Гнучка труб: Гибку труб можна виконувати в холодному стані й з нагріванням. Холодну гибку труб виконують, головним чином,...
Контактні дані Москва, Зелений просп., 60/35
Телефон: +7 (495) 930 10 55
Факс: +7 (495) 931 43 13
Монтаж суднових двигунів Монтаж суднових двигунівВізирна труба складається із зорової труби кілець, що центрують, і кутової призми, що дозволяє спостерігати сітку мішені під кутом° 90 до осі труби. Для захисту оптичних деталей від ушкоджень труба укладена в спеціальну...
Гнучка корпусних деталей Гнучка корпусних деталейТехнологія гнучкі корпусних деталей. Всі гнуті листові деталі по характері кривизни, що визначає технологію їхньої обробки, можуть бути розбиті на наступні групи: одинарної кривизни (циліндричної, конічної й хвилеподібної...
Монтаж суднових валопроводов Монтаж суднових валопроводовПеред центруванням валопровода розраховують середнє конструктивне навантаження на підшипники, що допускаються додаткові навантаження на підшипники проміжного валопровода, носову опору дейдвуда й кормового підшипника двигуна...
Плазовые роботи Плазовые роботиПлазовые роботи: Розбивка корпуса судна на плазі. Конструкторські бюро креслення корпусів судів виконують звичайно в масштабі 1:25, 1:50 або 1 : 100. При виготовленні деталей і конструкцій корпуса по таких кресленнях неминучі масштабні...
Монтаж суднових двигунів
Візирна труба складається із зорової труби кілець, що центрують, і кутової призми, що дозволяє спостерігати сітку мішені під кутом° 90 до осі труби. Для захисту оптичних деталей від ушкоджень труба укладена в спеціальну оправу. Вісь коліс, що центрують, сполучена з оптичною віссю труби - це визначає положення оптичної осі в пристосуванні.

Візирна труба Візирна труба в оправі пристосування постачена сіткою, сцентрированной з оптичною віссю й що має перекрестие із двох взаємно перпендикулярних ліній. При візуванні сітка ниток зорової труби добре видна на тлі предмета, що переглядається, або поверхні мішені. За допомогою цього пристосування забезпечується можливість зсуву й нахилу візирної труби щодо осі колінчатого вала двигуна.

Монтаж суднових двигунівУ місцях фіксації крапок оптичної осі (у підшипниках, яблуці кінцевого кронштейна, у дейдвудной трубі, на кормовому шергене встановлюють мішені, виготовлені із пластин неорганічного скла з нанесеними на них перекрестиями із двох взаємно перпендикулярних ліній. Положення мішеней знаходять при безпосереднім спостереженні через окуляр зорової труби.

Можливо також застосування спеціальних проекційних насадок, за допомогою яких світловим променем сітку візирної труби проектують на непрозорі мішені й визначають положення перекрестия мішені щодо сітки візирної труби. При центруванні двигуна за допомогою однієї візирної труби необхідно попередньо встановити положення кормовий выносной мішені по розмітці осьової лінії на перебираннях.

Першою операцією при оптичному центруванні двигуна є центрування оптичної труби на валу двигуна для сполучення оптичної осі труби з віссю обертання вала. Цю операцію виконують за допомогою двох мішеней, одну йз яких установлюють на відстані Операцію повторюють 2-3 рази для забезпечення високої точності. При центруванні двигунів у блоках іноді застосовують менш точний спосіб центрування осі візирної труби з віссю обертання вала двигуна.

У цьому випадку центр перекрестия візирної труби на перебиранні двох взаємно протилежних положеннях відзначають олівцем. Отримані два центри з'єднують лінією, і відстань між ними ділять навпіл. Отримана нова крапка є шуканим центром осі обертання вала. Із цим центром сполучають вісь візирної труби, нахиляючи її до повного сполучення перекрестия труби.
   
Copyright (c) 2009