Технологія суднобудування
Установка труб Установка трубВиготовлення дротових шаблонів. Гнучка труб: Гибку труб можна виконувати в холодному стані й з нагріванням. Холодну гибку труб виконують, головним чином,...
Контактні дані Москва, Зелений просп., 60/35
Телефон: +7 (495) 930 10 55
Факс: +7 (495) 931 43 13
Монтаж суднових двигунів Монтаж суднових двигунівВізирна труба складається із зорової труби кілець, що центрують, і кутової призми, що дозволяє спостерігати сітку мішені під кутом° 90 до осі труби. Для захисту оптичних деталей від ушкоджень труба укладена в спеціальну...
Гнучка корпусних деталей Гнучка корпусних деталейТехнологія гнучкі корпусних деталей. Всі гнуті листові деталі по характері кривизни, що визначає технологію їхньої обробки, можуть бути розбиті на наступні групи: одинарної кривизни (циліндричної, конічної й хвилеподібної...
Монтаж суднових валопроводов Монтаж суднових валопроводовПеред центруванням валопровода розраховують середнє конструктивне навантаження на підшипники, що допускаються додаткові навантаження на підшипники проміжного валопровода, носову опору дейдвуда й кормового підшипника двигуна...
Плазовые роботи Плазовые роботиПлазовые роботи: Розбивка корпуса судна на плазі. Конструкторські бюро креслення корпусів судів виконують звичайно в масштабі 1:25, 1:50 або 1 : 100. При виготовленні деталей і конструкцій корпуса по таких кресленнях неминучі масштабні...
Монтаж суднових двигунів

Після центрування труби по осі обертання вала двигуна роблять центрування дизеля по теоретичній осі валопровода, зафіксованої двома мішенями. Цю операцію виконують аналогічно описаної, з тією тільки різницею, що для під центрування від візирної труби зміщають у потрібному напрямку двигун: по далекій мішені - зміною нахилу двигуна, по ближньої - вертикальним його переміщенням

У процесі центрування двигуна й кріплення його фундаментна рама може деформуватися, що приведе до скривлення осі колінчатого вала. Тому в процесі центрування неодноразово замірять і виправляють раскепы - різниці вимірів відстаней між щоками кривошипів до й після повороту вала на 90, 180 і 270°.

При цьому необхідно перевірити прилягання шийок колінчатого вала двигуна до вкладишів рамовых підшипників. Контроль деформацій кістяка двигуна виміром раскепов не є досить точним навіть при одночасних вимірах прилягання вала до вкладишів рамовых підшипників. Найбільш перспективним є метод контролю й збереження якості стендового складання двигуна при його монтажі й центруванні на судні, тобто відтворення стендових навантажень від ваги двигуна.

Регулювання стендових навантажень по опорній поверхні фундаменту забезпечується за допомогою вкручених у лабети двигуна динамометрів. Значення навантажень на кожний динамометр повинні бути зафіксовані при стендовому складанні на заводі-виготовлювачі й потім відтворені до остаточного припасування прокладок на судні.

Центрування головних двигунів до остаточно змонтованого валопроводу виконують способом вимірів зламів і зсувів; у цьому випадку не потрібні складні пристосування й прилади. Для перевірки співвісності валопровода й колінчатого вала двигуна необхідно замірити відповідні зазори між фланцями.

Потім по формулах визначити фактичні зсуви б і злами ф у вертикальній і горизонтальній площинах: Нумерацію кривошипів починають із носа судна. Знак раскепа "плюс", якщо виміри більше, ніж у н.м. т. і п. Знак раскепа "мінус", якщо відстань між щоками кривошипів менше.
   
Copyright (c) 2009