Технологія суднобудування
Установка труб Установка трубВиготовлення дротових шаблонів. Гнучка труб: Гибку труб можна виконувати в холодному стані й з нагріванням. Холодну гибку труб виконують, головним чином,...
Контактні дані Москва, Зелений просп., 60/35
Телефон: +7 (495) 930 10 55
Факс: +7 (495) 931 43 13
Монтаж суднових двигунів Монтаж суднових двигунівВізирна труба складається із зорової труби кілець, що центрують, і кутової призми, що дозволяє спостерігати сітку мішені під кутом° 90 до осі труби. Для захисту оптичних деталей від ушкоджень труба укладена в спеціальну...
Гнучка корпусних деталей Гнучка корпусних деталейТехнологія гнучкі корпусних деталей. Всі гнуті листові деталі по характері кривизни, що визначає технологію їхньої обробки, можуть бути розбиті на наступні групи: одинарної кривизни (циліндричної, конічної й хвилеподібної...
Монтаж суднових валопроводов Монтаж суднових валопроводовПеред центруванням валопровода розраховують середнє конструктивне навантаження на підшипники, що допускаються додаткові навантаження на підшипники проміжного валопровода, носову опору дейдвуда й кормового підшипника двигуна...
Плазовые роботи Плазовые роботиПлазовые роботи: Розбивка корпуса судна на плазі. Конструкторські бюро креслення корпусів судів виконують звичайно в масштабі 1:25, 1:50 або 1 : 100. При виготовленні деталей і конструкцій корпуса по таких кресленнях неминучі масштабні...
Плазовые роботи
Плазовые роботи: Розбивка корпуса судна на плазі. Конструкторські бюро креслення корпусів судів виконують звичайно в масштабі 1:25, 1:50 або 1 : 100. При виготовленні деталей і конструкцій корпуса по таких кресленнях неминучі масштабні помилки.

Крім того, ці креслення не завжди містять всі дані, необхідні для визначення точної форми й розмірів деталей і конструкцій, тому що, наприклад, теоретичні креслення виконують лише по частині перетину шпангоутів, вітер ліній і батоксів.

Тому на плазі заводу вичерчують теоретичне креслення корпуса судна в натуральну величину в трьох проекціях. Плазовые роботи-відповідальна операція. Недостатня точність їхнього виконання може привести до шлюбу. Тому по встановленому в Мін. флоті РСФСР порядку розбивку корпуса на плазі повинен прийняти проектант по акті.

Плаз являє собою приміщення зі спеціально підготовленою рівною підлогою, звичайно набраним з дерев'яних квадратних брусків або покладених на ребро дощок, які чисто стругають, выверяют по шергеню у всіх напрямках, ґрунтують, шпаклюють і офарблюють олійною фарбою сірого кольору. Плаз повинен мати гарне природне й штучне висвітлення, і в ньому повинні підтримуватися постійні температура й вологість.

Основними етапами розбивки корпуса на плазі є: пробивання основної лінії й побудова сітки на всіх трьох проекціях. ОЛ пробивають звичайно по струні. Сітку будують, відновлюючи перпендикуляри до ОЛ і ДП по всіх шпангоутах, ватерлініям і батоксам. Точність побудови сітки встановлюють зіставленням обмірюваних розмірів діагоналей прямокутників, сторонами яких є ОЛ, ДП їх розрахунковими значеннями

Розбивка й узгодження обводів корпуса а всіх трьох проекціях. Розбивку обводів починають із нанесення: палубної й бортової ліній, обрисів носа й корми. Потім відкладають ординати по всіх шпангоутах, ватерлініям, наколюючи крапки голкою. Узгодження обводів виконують спочатку на двох проекціях - звичайно на проекціях бік і напівширота.
   
Copyright (c) 2009