Технологія суднобудування
Установка труб Установка трубВиготовлення дротових шаблонів. Гнучка труб: Гибку труб можна виконувати в холодному стані й з нагріванням. Холодну гибку труб виконують, головним чином,...
Контактні дані Москва, Зелений просп., 60/35
Телефон: +7 (495) 930 10 55
Факс: +7 (495) 931 43 13
Монтаж суднових двигунів Монтаж суднових двигунівВізирна труба складається із зорової труби кілець, що центрують, і кутової призми, що дозволяє спостерігати сітку мішені під кутом° 90 до осі труби. Для захисту оптичних деталей від ушкоджень труба укладена в спеціальну...
Гнучка корпусних деталей Гнучка корпусних деталейТехнологія гнучкі корпусних деталей. Всі гнуті листові деталі по характері кривизни, що визначає технологію їхньої обробки, можуть бути розбиті на наступні групи: одинарної кривизни (циліндричної, конічної й хвилеподібної...
Монтаж суднових валопроводов Монтаж суднових валопроводовПеред центруванням валопровода розраховують середнє конструктивне навантаження на підшипники, що допускаються додаткові навантаження на підшипники проміжного валопровода, носову опору дейдвуда й кормового підшипника двигуна...
Плазовые роботи Плазовые роботиПлазовые роботи: Розбивка корпуса судна на плазі. Конструкторські бюро креслення корпусів судів виконують звичайно в масштабі 1:25, 1:50 або 1 : 100. При виготовленні деталей і конструкцій корпуса по таких кресленнях неминучі масштабні...
Виробництво
Виробничі фактори включають габарити прольотів, висоту до підкранових колій, потужності кранів і розміри воріт корпусно-складального цеху, потужності підйомно-транспортних засобів на стапелі, а також річну програму й загальний розмір серії судів, намічуваних до будівлі на заводі.

Відповідно до ОСТ 5.9092 - 72.Ч. 1 блоком судна називають закінчену частину корпуса з насиченням механізмами, трубопроводами, ізоляцією й т.п.; блоком секцій - блок судна, але без насичення або із частковим насиченням

Конструктивні фактори включають: размерения корпуса судна, прийняту систему набору, розташування фундаментів, люків і вирізів. При будівлі судів невеликих розмірів секційний спосіб складання може виявитися нераціональним.

Система набору визначає співвідношення розміру секцій по довжині й ширині: секції з поздовжньою системою набору роблять довгими й вузькими, а з поперечною системою - короткими й широкими. Стики секцій не повинні проходити в місцях розташування великих фундаментів.

При наявності на палубі більших люкових вирізів стики не повинні попадати на місця їхніх закруглень. Секції або блоки повинні бути досить твердими, щоб забезпечити можливість їхнього транспортування й монтажу на стапелі без порушення геометричної форми.

При розбивці корпуса на блоки його ділять кільцевими перетинами так, щоб у кожний блок входили поперечні перебирання. В окремих випадках допускається застосування тимчасових технологічних твердостей, які знімають після монтажу секцій або блоків на стапелі.

Форпік і ахтерпик, надбудови й рубання звичайно виділяють в окремі блоки. Монтажні стики секцій передбачають в одній площині. Монтажні пази секцій розташовують паралельно діаметральної площини. Відстань стиків і пазів секцій від перебирань приймають, як правило, 200-600 мм, а від паралельного їм набору - не менш 200 мм. При наявності коффердамов шириною більше 600 мм межблочные стики розташовують між перебираннями

Технологічні фактори включають: габарити застосовуваного листового й профільного прокату, умови складання й зварювання секцій і корпуса на стапелі. Довжина й ширина секцій повинна бути рівній або кратній довжині й ширині замовленого листового металу, що забезпечує максимальний коефіцієнт його використання.

При цьому повинен ураховуватися припуск на обрізку крайок аркушів при виготовленні деталей і при припасуванні секцій на стапелі. Конструкція секцій повинна забезпечити можливість і зручність їхнього складання, зварювання й монтажу на стапелі при максимальній механізації основних операцій і мінімальної деформації.
   
Copyright (c) 2009