Технологія суднобудування
Установка труб Установка трубВиготовлення дротових шаблонів. Гнучка труб: Гибку труб можна виконувати в холодному стані й з нагріванням. Холодну гибку труб виконують, головним чином,...
Контактні дані Москва, Зелений просп., 60/35
Телефон: +7 (495) 930 10 55
Факс: +7 (495) 931 43 13
Монтаж суднових двигунів Монтаж суднових двигунівВізирна труба складається із зорової труби кілець, що центрують, і кутової призми, що дозволяє спостерігати сітку мішені під кутом° 90 до осі труби. Для захисту оптичних деталей від ушкоджень труба укладена в спеціальну...
Гнучка корпусних деталей Гнучка корпусних деталейТехнологія гнучкі корпусних деталей. Всі гнуті листові деталі по характері кривизни, що визначає технологію їхньої обробки, можуть бути розбиті на наступні групи: одинарної кривизни (циліндричної, конічної й хвилеподібної...
Монтаж суднових валопроводов Монтаж суднових валопроводовПеред центруванням валопровода розраховують середнє конструктивне навантаження на підшипники, що допускаються додаткові навантаження на підшипники проміжного валопровода, носову опору дейдвуда й кормового підшипника двигуна...
Плазовые роботи Плазовые роботиПлазовые роботи: Розбивка корпуса судна на плазі. Конструкторські бюро креслення корпусів судів виконують звичайно в масштабі 1:25, 1:50 або 1 : 100. При виготовленні деталей і конструкцій корпуса по таких кресленнях неминучі масштабні...
Виробництво

Варто уникати такого оформлення стику, при якому з'являється необхідність підсування обшивання під виступаючий набір або набору під настил палуби. Точність виготовлення секцій і блоків впливає на обсяг приганяльних робіт при стапельному складанні корпусів судів і, отже, на загальну трудомісткість і вартість їхньої будівлі. Точність будь-яких виробів забезпечується системою допусків на їхні розміри при виготовленні на розміри корпусних конструкцій і її впровадженні в суднобудування досить складний.

У більшості випадків допуски на розміри різних корпусних конструкцій можуть бути визначені розрахунком розмірних ланцюгів. Розмірним ланцюгом називається замкнута по контурі ланцюг взаємно зв'язаних розмірів однієї деталі або ряду деталей у вузлі, конструкції, що координують відносне положення їхніх поверхонь або осей. Вхідні в розмірний ланцюг розміри називають ланками розмірного ланцюга.

Ланка, що зв'язує поверхні або осі, взаємне положення яких повинне бути забезпечене, називають замикаючою ланкою. Всі інші ланки розмірного ланцюга називають тридцятимільйонними ланками. Ланки розмірного ланцюга, при збільшенні яких замикаюча ланка збільшується, називають що збільшують, а ланки, при збільшенні яких замикаюча ланка зменшується, що уменьшающими.

Відхилення розмірів тридцятимільйонних ланок ділять на скалярні й векторні. До скалярного відносять відхилення лінійних або кутових розмірів, наприклад відхилення відстані між поверхнями деталей або кута між осями від номіналу. Площинним розмірним ланцюгом називають ланцюг, ланки якої не паралельні між собою, але лежать в одній площині або можуть бути без змін спроектовані на цю площину.

Просторовим розмірним ланцюгом називають ланцюг, одне або кілька ланок якої лежить в інших площинах і не можуть бути без змін спроектовані на площину інших ланок. Розмірні ланцюги суднових корпусних конструкцій по довжині судна частіше є лінійними. Для розрахунку насамперед установлюють схему лінійного розмірного ланцюга даної корпусної конструкції, намічають всі її тридцятимільйонні ланки, визначають замикаюча ланка й становлять рівняння розмірного ланцюга.

Після цього роблять розрахунок. Цей розмірний ланцюг складається із семи ланок: основні тридцятимільйонні ланки - елементи конструкції; додаткові тридцятимільйонні ланки, утворені зазорами між елементами; додаткова тридцятимільйонна ланка, викликана усадкою конструкції після зварювання;- замикаюча ланка. Передатне відношення характеризує ступінь і спрямованість впливу тридцятимільйонних ланок на замикаюче. Отже, передатне відношення має розмір і знак.
   
Copyright (c) 2009