Технологія суднобудування
Установка труб Установка трубВиготовлення дротових шаблонів. Гнучка труб: Гибку труб можна виконувати в холодному стані й з нагріванням. Холодну гибку труб виконують, головним чином,...
Контактні дані Москва, Зелений просп., 60/35
Телефон: +7 (495) 930 10 55
Факс: +7 (495) 931 43 13
Монтаж суднових двигунів Монтаж суднових двигунівВізирна труба складається із зорової труби кілець, що центрують, і кутової призми, що дозволяє спостерігати сітку мішені під кутом° 90 до осі труби. Для захисту оптичних деталей від ушкоджень труба укладена в спеціальну...
Гнучка корпусних деталей Гнучка корпусних деталейТехнологія гнучкі корпусних деталей. Всі гнуті листові деталі по характері кривизни, що визначає технологію їхньої обробки, можуть бути розбиті на наступні групи: одинарної кривизни (циліндричної, конічної й хвилеподібної...
Монтаж суднових валопроводов Монтаж суднових валопроводовПеред центруванням валопровода розраховують середнє конструктивне навантаження на підшипники, що допускаються додаткові навантаження на підшипники проміжного валопровода, носову опору дейдвуда й кормового підшипника двигуна...
Плазовые роботи Плазовые роботиПлазовые роботи: Розбивка корпуса судна на плазі. Конструкторські бюро креслення корпусів судів виконують звичайно в масштабі 1:25, 1:50 або 1 : 100. При виготовленні деталей і конструкцій корпуса по таких кресленнях неминучі масштабні...
Перевірка на герметичність

У технічних вимогах на виготовлення й установку фундаменту під головні суднові двигуни повинні бути зазначені допуски на: отстояние фундаменту від найближчого поперечного перебирання; довжину й ширину фундаменту; різницю у висоті опорних бобышек; відстань від осі лінії вала до опорної поверхні фундаменту (по висоті й ширині).

Після попередньої перевірки положення фундаменту причерчивают і видаляють припуски по крайках. Після зачищення крайок фундамент установлюють на місце, ретельно перевіряють його положення й прихоплюють.

Зварюють у послідовності, що забезпечує мінімальні деформації фундаменту. Після зварювання, залежно від вимог, опорні поверхні зачищають шліфувальною машиною або обробляють переносним фрезерним верстатом. Фундаменти під опорні й завзяті підшипники вало-проведення встановлюють у тім же порядку, що й фундаменти під головні двигуни.

Установка кронштейнів гребних валів і мортир. Їх виготовляють у вигляді сталевих виливків або зварених виробів, оброблених попередньо на верстатах таким чином, щоб внутрішній діаметр отворів мав припуск 20-30 мм. Базовою лінією при виконанні перевірочних робіт служить осьова лінія вала, пробита тим або іншому способу.

Перевірку положення кронштейнів і мортир виконують двічі: -при установці їх для причерчивания й при складанні під зварювання. При підготовці кронштейнів і мортир практичнее використовувати осьову лінію, матеріалізовану струною. Остаточну перевірку варто виконувати оптичеким способом, як більше точним.

Положення кронштейнів і мортир по довжині перевіряють сполученням їхніх торцевих крайок з відповідної риской поздовжньої рейки, покладеної уздовж осі вала. У процесі зварювання кронштейнів гребних валів і мортир спостерігають за їхнім положенням щодо осьової лінії вала. При необхідності послідовність зварювання міняють.

При коротких валопроводах часто встановлюють остаточно оброблені кінцеві кронштейни й мортири по спеціально виготовленим порожнім фальшвалам. Фальшвалы дозволяють більш точно орієнтувати положення кронштейнів і мортир як по довжині, так і щодо осі вала. Якщо усередині фальшвала встановити оптичні мішені з перекрестиями, тоді його положення можна буде зцентрувати за допомогою візирної труби. Установка остаточно оброблених кронштейнів і мортир скорочує строки монтажу валопровода.

Найбільше складно в цьому випадку приварювати їх до корпусних конструкцій без порушення співвісності. Із цією метою на період зварювання залишають пристосування для центрування осьової лінії й безупинно стежать за положенням базових деталей. Установка елементів якірного пристрою. Якірні ніші, клюзи, клюзовые труби й фундаменти встановлюють у секціях або на стапелі.

Процесу установки цих елементів передують підготовча робота на плазі, де макетируют у масштабі 1:1 або 1:5 і 1:10 ділянка носового краю з якірною нішею, клюзом, клюзовой трубою, брашпилем і ланцюговими стопорами. Макет виготовляють із 114 дерева, і на ньому відпрацьовують підйом якоря й втягування його в клюзах при будь-якому положенні лабетів.

При малих серіях будівлі судів для скорочення витрат макети не виготовляють і всю роботу з уточнення координат елементів якірного пристрою виконують на головному судні, використовуючи готовий край і дерев'яні моделі клюзів, труб і ін. Існують також аналітичні розрахункові методи визначення й уточнення координат і форми клюзів, що забезпечують прийнятну для практики точність
Випробування приміщень і відсіків на непроникність і герметичність.

Ця операція є заключним етапом підготовки корпуса й надбудов до механомонтажным і забудованих робіт. Непроникність - це здатність конструкцій не пропускати воду й інші рідини. Герметичність - це здатність конструкції не пропускати газоподібні продукти.

Випробування на непроникність регламентовано вимогами ДЕРЖСТАНДАРТ 3285-65, відповідно до якого при виготовленні вузлів і секцій виробляються попередні випробування, а на стапелі й на плаву виробляються основні випробування. Попередні випробування конструкцій, у яких повністю закінчені складально-зварювальні роботи в секціях або блоках (крім монтажних з'єднань), уважаються одночасно й основними випробуваннями, якщо методи й норми цих випробувань збігаються.

На стапелі перевіряють лише непроникність монтажних з'єднань. Відсіки й цистерни для постійного зберігання рідин, форпік, насадки, рули випробовують на непроникність на головних судах наливом води під тиском, а на серійних судах - також наливом води або наддуванням повітря.
   
Copyright (c) 2009