Технологія суднобудування
Установка труб Установка трубВиготовлення дротових шаблонів. Гнучка труб: Гибку труб можна виконувати в холодному стані й з нагріванням. Холодну гибку труб виконують, головним чином,...
Контактні дані Москва, Зелений просп., 60/35
Телефон: +7 (495) 930 10 55
Факс: +7 (495) 931 43 13
Монтаж суднових двигунів Монтаж суднових двигунівВізирна труба складається із зорової труби кілець, що центрують, і кутової призми, що дозволяє спостерігати сітку мішені під кутом° 90 до осі труби. Для захисту оптичних деталей від ушкоджень труба укладена в спеціальну...
Гнучка корпусних деталей Гнучка корпусних деталейТехнологія гнучкі корпусних деталей. Всі гнуті листові деталі по характері кривизни, що визначає технологію їхньої обробки, можуть бути розбиті на наступні групи: одинарної кривизни (циліндричної, конічної й хвилеподібної...
Монтаж суднових валопроводов Монтаж суднових валопроводовПеред центруванням валопровода розраховують середнє конструктивне навантаження на підшипники, що допускаються додаткові навантаження на підшипники проміжного валопровода, носову опору дейдвуда й кормового підшипника двигуна...
Плазовые роботи Плазовые роботиПлазовые роботи: Розбивка корпуса судна на плазі. Конструкторські бюро креслення корпусів судів виконують звичайно в масштабі 1:25, 1:50 або 1 : 100. При виготовленні деталей і конструкцій корпуса по таких кресленнях неминучі масштабні...
Розробка проекту судна

По корпусі технологічність забезпечують застосуванням по можливості великогабаритних аркушів і профілів, що зменшують обсяг робіт по різанню деталей і їхньому зварюванню; створенням найбільш простих форм обводів корпуса, що вимагають малого обсягу робіт по деталей; розробкою таких конструкцій вузлів, секцій і блоків, які забезпечують більше застосування автоматичного й напівавтоматичного зварювання й виключення або зменшення обсягу зварювання в стельовому положенні й ін.

По механічному встаткуванню й системам - можливістю застосування суднових механізмів і систем, що забезпечує скорочення обсягу монтажних робіт, виконуваних на судні, і перенос їх у цех; конструктивних вузлів кріплення механізмів на фундаментах, що виключають або зменшують обсяг робіт по обробці полиць фундаментів; гідропресів" з'єднань, що зменшують обсяг монтажних робіт, і ін.

По електроустаткуванню - розробкою конструкцій з'єднання кабелів у районах стикування блоків, що забезпечують можливість застосування пакетного методу прокладки й перенос значного обсягу робіт на попереднє складання, і ін. По трубопроводах - застосуванням шляхових з'єднань труб, що дозволяють повністю відмовитися або скоротити виконання макетування труб; використанням гнучких металевих шлангів, що забезпечують можливість відмови від виконання найбільш трудомістких операцій гнучкі труб, і ін.

При оббудовуванні й обробці приміщень - застосуванням пакетно Щитової ізоляції й обробки суднових приміщень, що забезпечує скорочення обсягу робіт, виконуваних на судні, і т.д. Ремонтопридатність (за ДСТ 13377-75) - це властивість судна, що полягає в пристосованості до попередження й виявлення причин виникнення його відмов і усуненню їхніх наслідків проведенням технічного обслуговування й ремонтів.

Для судів внутрішнього плавання ремонтопридатність залежить від обраних толщин зовнішнього обшивання, набору корпуса й комплектувального устаткування, прийнятих планування машинного відділення, схеми трасування трубопроводів, матеріалів і конструктивного оформлення теплоізоляції й обробки внутрішніх приміщень і ін. Спосіб складання корпуса судна на стапелі може бути по детальний, секційний і блоковий. При по детальному способі передбачається складання корпуса на стапелі з окремих деталей. Виробничий цикл стапельного складання корпуса судна в цьому випадку дуже тривалий.

Скорочують його застосуванням секційного й особливо блокового способів, що забезпечують: розчленовування процесу складання на попередній і стапельну; перенос значної частини корпуса складальних робіт у цех; застосування автоматичного й напівавтоматичного зварювання; установку насичення в секції й блоки. При секційному способі формують корпус на стапелі переважно з попередньо зібраних площинних, підлоги об'ємних або об'ємних секцій

Площинні секції складаються з полотнища плоского або з погибью не більше 0,1 Ь (Ь - менший розмір секції в плані) із привареним до нього з однієї сторони набором одного або двох напрямків, висотою не більше 0,08 Ь. Підлоги об'ємними називають такі секції, у яких стрілка прогину полотнища більше 0,1 Ь або висота балок набору становить 0,2 Ь. Об'ємними вважають такі секції, висота балок набору яких перевищує 0,2 Ь.

При блоковому способі корпус судна на стапелі збирають із блоків судна або блоків секцій
Блок являє собою частину корпуса судна, по можливості обмежену конструкціями, що утворять замкнуті відсіки, з насиченням механізмами, трубопроводами, ізоляцією. Його збирають із площинних секцій днища, бортів, палуби й перебирань, підлоги об'ємних і об'ємних секцій. При розбивці корпуса на секції необхідно враховувати виробничі, конструктивні й технологічні фактори
   
Copyright (c) 2009