Технологія суднобудування
Установка труб Установка трубВиготовлення дротових шаблонів. Гнучка труб: Гибку труб можна виконувати в холодному стані й з нагріванням. Холодну гибку труб виконують, головним чином,...
Контактні дані Москва, Зелений просп., 60/35
Телефон: +7 (495) 930 10 55
Факс: +7 (495) 931 43 13
Монтаж суднових двигунів Монтаж суднових двигунівВізирна труба складається із зорової труби кілець, що центрують, і кутової призми, що дозволяє спостерігати сітку мішені під кутом° 90 до осі труби. Для захисту оптичних деталей від ушкоджень труба укладена в спеціальну...
Гнучка корпусних деталей Гнучка корпусних деталейТехнологія гнучкі корпусних деталей. Всі гнуті листові деталі по характері кривизни, що визначає технологію їхньої обробки, можуть бути розбиті на наступні групи: одинарної кривизни (циліндричної, конічної й хвилеподібної...
Монтаж суднових валопроводов Монтаж суднових валопроводовПеред центруванням валопровода розраховують середнє конструктивне навантаження на підшипники, що допускаються додаткові навантаження на підшипники проміжного валопровода, носову опору дейдвуда й кормового підшипника двигуна...
Плазовые роботи Плазовые роботиПлазовые роботи: Розбивка корпуса судна на плазі. Конструкторські бюро креслення корпусів судів виконують звичайно в масштабі 1:25, 1:50 або 1 : 100. При виготовленні деталей і конструкцій корпуса по таких кресленнях неминучі масштабні...
Технологічна підготовка

На другому етапі, як правило, ЦКБ, а іноді завод-будівельник при робочому проектуванні головного судна розробляє: а) організаційно-технологічну схему будівлі судна, що включає планування ділянок попереднього й стапельного складання судна і його спуска на воду; попередній перелік технологічних комплектів, що встановлює розбивку всього обсягу робіт по будівлі судна на планово-облікові одиниці - технологічні комплекти.

Загальна кількість комплектів робіт з будівлі річковий або озерний суд на звичайно не перевищує 100-150. При розбивці робіт на технологічні комплекти виходять із наступних положень: роботи в комплекті повинні відповідати прийнятій технологічній схемі будівлі, незалежно від того, до яких конструктивних розділів або груп вони ставляться.

Комплект повинен містити роботи, які можуть бути виконані без розриву в часі й незалежно від робіт інших комплектів; роботи, що входять у комплект, як правило, повинен виконувати один цех; тривалість робіт кожного цеху по комплекті не повинна перевищувати строку, прийнятого на заводі;
в) попередній укрупнений технологічний графік по будівництва судна, що встановлює послідовність виконання робіт, їхня тривалість і загальний цикл будівлі судна. г) креслення технологічного оснащення відповідно до переліку, погодженим у принциповому технологічному процесі.

До них відносять креслення кондукторів для складання й зварювання складних вузлів (насадки, кронштейна гребного вала, рулячи, рамок поперечного набору та ін.), креслення постель для складання й зварювання секцій, креслення стапеля для складання й зварювання корпуса й надбудов, креслення спеціального оснащення для монтажу движительно-кермового комплексу й ін; відомість замовлення матеріалів на виготовлення оснащення. Відомість становлять по робочих кресленнях оснащення й уточнюють випереди тельные дані, закладені в лук'яновича розрахунок;
е) проектно-проектно-специфіковані норми витрати матеріалів. Норми розробляють по робочих кресленнях.

Вони є уточненням раніше випущених проектних норм витрати матеріалів. У проектно-проектно-специфіковані норми включають ті ж документи, що й у проектні норми, а відрізняються вони тим, що зведені норми в них специфіковані по всіх типорозмірах матеріалів. По проектно-проектно-специфікованих нормах планують матеріали при дрібносерійній будівлі судів (при річній програмі не більше 5 одиниць).

На третьому етапі при коректуванні документації на серійну будівлю судна розробляють технологічну документацію, обсяг якої встановлює завод-будівельник залежно від типу й размерений судна, розміру серії, ступеня підготовки виробничих робітників і інженерно-технічного персоналу та ін.

Типовий перелік технологічної й нормативної документації на серійну будівлю судів включає: перелік технологічних комплектів; відомості - вузлів і секцій, виливків і кувань, технолого-нормувальні; карти-розкрою листового металу, виливків і кувань; технологічні процеси й інструкції на складання й зварювання вузлів, секцій, блоків, стапельне складання й зварювання корпуса, монтаж головних двигунів, специфіковані норми витрати матеріалів і др.

Матеріально-технічна підготовка виробництва. Під час матеріально-технічної підготовки виробництва забезпечують підприємство матеріалами, напівфабрикатами, виробами, устаткуванням, інструментом і технологічним оснащенням.

Матеріали йдуть на: а) будівлю судна відповідно до розроблених норм рас ходу матеріалів: проектними - на головне судно; проектно специфікованими - на серію до 5 судів або специфікованими на велику серію; б) виготовлення технологічного оснащення й допоміжні роботи в цехах, на стапелі й на плаву (ліс, опалубка та ін.).

Відповідно до затверджених норм; в) виконання основних виробничих операцій (матеріали для газового різання, пайки, гальванічних покриттів і т.п., які не входять у вагу виробу) відповідно до норм витрати, що становляться заводом-будівельником по Довіднику середніх норм витрати матеріалів на виготовлення технологічного оснащення й допоміжних робіт при суднобудуванні й машинобудуванні.

Відповідно до затвердженого Обмежувального й розмірного ряду чорних і кольорових металів, застосовуваних при будівлі й ремонті судів, у системі МРФ (РТМ 212.9029-73) сталевий прокат замовляють: для відповідальних конструкцій корпусів судів внутрішнього плавання - сталь за ДСТ 5521-67 тільки спокійному й напівспокійному ступеню розкислення; для конструкцій, що не беруть участь у забезпеченні загальної й місцевої міцності корпусів судів,-сталь марки Ст. 3 за ДСТ 380-71 будь-якому ступеню розкислення.

У період матеріально-технічної підготовки завод-будівельник виготовляє наступне оснащення: шаблони, копір щити, кондуктори, постелі, устаткування стапеля, штампи, моделі й ін. Матеріально-технічна підготовка виробництва безпосередньо пов'язана із плазовой розбивкою, що забезпечує одержання даних, необхідних для виготовлення рейок, шаблонів, каркасів і іншого оснащення, по якій роблять розмітку, різання й гнучко корпусних деталей
   
Copyright (c) 2009