Технологія суднобудування
Установка труб Установка трубВиготовлення дротових шаблонів. Гнучка труб: Гибку труб можна виконувати в холодному стані й з нагріванням. Холодну гибку труб виконують, головним чином,...
Контактні дані Москва, Зелений просп., 60/35
Телефон: +7 (495) 930 10 55
Факс: +7 (495) 931 43 13
Монтаж суднових двигунів Монтаж суднових двигунівВізирна труба складається із зорової труби кілець, що центрують, і кутової призми, що дозволяє спостерігати сітку мішені під кутом° 90 до осі труби. Для захисту оптичних деталей від ушкоджень труба укладена в спеціальну...
Гнучка корпусних деталей Гнучка корпусних деталейТехнологія гнучкі корпусних деталей. Всі гнуті листові деталі по характері кривизни, що визначає технологію їхньої обробки, можуть бути розбиті на наступні групи: одинарної кривизни (циліндричної, конічної й хвилеподібної...
Монтаж суднових валопроводов Монтаж суднових валопроводовПеред центруванням валопровода розраховують середнє конструктивне навантаження на підшипники, що допускаються додаткові навантаження на підшипники проміжного валопровода, носову опору дейдвуда й кормового підшипника двигуна...
Плазовые роботи Плазовые роботиПлазовые роботи: Розбивка корпуса судна на плазі. Конструкторські бюро креслення корпусів судів виконують звичайно в масштабі 1:25, 1:50 або 1 : 100. При виготовленні деталей і конструкцій корпуса по таких кресленнях неминучі масштабні...
Виявлення дефектів

Вузлове складання й зварювання: Найбільш простими елементами попереднього складання корпуси є вузли - технологічно закінчені частини конструкції, з яких надалі збирають і зварюють секції або корпус судна.

Вузли складаються із двох і більше деталей, що становлять балкові, фундаментні, рамні й бракетные конструкції, а також листові полотнища. Виготовлення їх порівняно легко піддається механізації й автоматизації, особливо для корпусів плоскодонних судів з великою циліндричною частиною.

Для виготовлення вузлів, залежно від ступеня механізації, існують наступні способи: вільне складання й зварювання; кондукторне складання й зварювання; верстатне складання й зварювання; складання на потокових лініях. Вільне складання вузлів можна виконувати на універсальних складальних плитах або просто на рівних площадках цеху.

Доцільність такого складання може бути виправдана тільки економічними міркуваннями - при дуже малій серії будівництва судів. У більшості ж випадків вільне складання варто заміняти на кондукторна або верстатну, при яких економія праці становить більше 40%. При вільному складанні всі операції виконують вручну.

У процесі вільного складання виконують наступні операції: розмітку настановних ліній; установку деталей по ризиках розмітки; стягування сполучень для забезпечення зварювальних зазорів; перевірку й коректування положення деталей; прихватку деталей один з одним.

Процес зварювання вузлів пов'язаний з кантуванням їх у зручне для зварювання положення
Вузли, що мають складні обводи (рамки, бракеты, кістяковий набір і ін.), перевіряють при складанні по шаблонах або робочому плазі, однак точність виготовлення при цьому невисока. При вільному складанні для підвищення продуктивності праці і якості застосовні тимчасові переносні пристосування (упори, фіксатори, струбцини й ін.).

При вільному складанні й зварюванні допускаються наступні відхилення: зсув стінок і ребер ±2 мм на 1 м довжини, перекіс пасків 4 мм, волнистость стінок ±2 мм на 1 м довжини, зміну довжини й ширини вузла + 2 мм; неперпендикулярність елементів ±3 мм при висоті стінки до 0,5 м і +4 мм - при більшій висоті; відхилення криволінійних крайок від шаблона ±2 мм.

Найбільш застосовні прийоми зменшення зварювальних деформацій: додання зворотних "выгибов" (вигин вузла убік, зворотну очікуваним деформаціям); закріплення до твердої плити при зварюванні; призначення оптимального порядку виконання зварювання (одночасна робота декількох зварників, зварювання "врозкид" або назад-східчастими швами, від середини до кінців і ін.).

Кондукторне складання вузлів, як правило, виконують без розмітки й прихватки елементів; при цьому усувається необхідність утримувати деталі при наведенні й перевірці положення. Кондуктор - це пристосування або пристрій, що дозволяє закріплювати деталі вузла відносно один одного в потрібному положенні, стягати й утримувати їх від вільного переміщення під час зварювання; строго контролювати геометричні параметри вузла.

При складанні в кондукторі зменшуються зварювальні деформації на 20- 30% у порівнянні з вільним складанням і зварюванням вузлів. При більших серіях будівництва судів використовують спеціалізовані кондуктори, при малих - універсальні й швидко переналагоджувані

Більше досконалі кондуктори, постачені електромагнітами для втримання стінок вузла пневматичними або гідравлічними притисками для стягування сполучень стінок з пасками. В умовах дрібносерійного виробництва доцільно мати быстропереналаживаемые кондуктори, що дозволяють збирати й зварювати різнотипні вузли.

Для повороту вузлів у деяких типів кондукторів передбачені пристрої - кантователи й маніпулятори. Зварювальні деформації при кондукторному складанні й зварюванні зменшують: створенням пружних зворотних выгибов деталей; твердим закріпленням деталей до масивних конструкцій кондуктора; раціонально призначеною послідовністю зварювання; зменшенням погонної енергії при зварюванні
   
Copyright (c) 2009